Fremmed medhjælp ved kopiering til privat brug

Efter ophavsretsloven må du frit fremstille enkelte kopier af et værk til privat brug. Du må som hovedregel også gerne bestille sådanne kopier hos andre, fx på biblioteket; dette kaldes fremmed medhjælp.

Ved digital kopiering, fx kopiering af musik-cd’er, dvd-film og litterære værker, må du ikke benytte fremmed medhjælp. Det samme gælder for musik- og filmværker i analog form.

Endelig er der særlige regler for kopiering af litterære værker i analog form, fx bøger, aviser og blade. Her må du kun benytte fremmed medhjælp, som ikke medvirker i erhvervsøjemed. Du må altså ikke bestille en kopi af en bog i en kopibutik, men derimod gerne på et bibliotek.

I øvrigt må du ikke selv benytte teknisk udstyr, fx fotokopimaskiner og cd-brændere, der er stillet til rådighed på biblioteker, i forretninger og lignende steder ved kopiering af musik- og filmværker. Det samme gælder ved kopiering af litterære værker, hvis det tekniske udstyr er stillet til rådighed i erhvervsøjemed.