Gå til indhold

Børneattester

Børneattestreglerne er med til at forhindre, at personer, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, uden videre kan få et børnerelateret job.

Siden 1. juli 2005 har det været lovpligtigt for idrætsforeninger, spejderklubber, daginstitutioner osv. at indhente en børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Den 1. juni 2012 blev børneattestloven udvidet, så pligten til at indhente børneattest også gælder ved ansættelse eller beskæftigelse af personer, der fast færdes blandt børn under 15 år og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn. 

En børneattest er en særlig straffeattest, der indeholder oplysninger om afgørelser, dvs. domme m.v., om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. 

Det fremgår af en række bekendtgørelser, udstedt af flere forskellige ministerier, hvem der nærmere er omfattet af pligten til at indhente børneattest, og i forhold til hvilke jobfunktioner. Det drejer sig om følgende ministerier: Kulturministeriet, Ligestillings- og Kirkeministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Social- og Integrationsministeriet, Miljøministeriet, Transportministeriet samt Justitsministeriet. 

Kulturministeriet har lavet en vejledning om indhentelse af børneattest inden for ministeriets område. Derudover er der udarbejdet en vejledning, der beskriver, hvordan modtagerne skal håndtere børneattester i forhold til straffeloven og persondataloven. 

Vejledninger om håndtering af personoplysninger i børneattester:

Informationsvejledning om børneattester på Kulturministeriets område (pdf)

Vejledning om håndtering af positive børneattester (pdf)[NB er under opdatering]

Vejledning om håndtering af blanke (negative) børneattester (pdf)[NB er under opdatering]

Samtykkeerklæringer og anmodning om børneattest

Blanketter til anmodning om børneattest kan downloades nedenfor. Hvis du ønsker særlige oplysninger om børneattester, kan du læse mere på www.politi.dk 

Børneattest - Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (pdf)

For idrætsforeninger under www.dif.dk, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger www.dgi.dk, og Dansk Firmaidrætsforbund www.dfif.dk er der en særlig blanket, som kan findes på organisationernes respektive hjemmesider.

Lovgivning

Lov om ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. og folkeoplysningsloven Lov nr 444 af 1. juni 2012

Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.Lov nr 520 af 21. juni 2005

Lov om ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.Lov nr 429 af 29. maj 2008

Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområdeBekendtgørelse nr 489 af 25. maj 2012

    Nyheder

    Læs de seneste nyheder vedr. børneattester:

      RSS feed
      v%uxKv%ux6ov