Det Internationale Kulturpanel

Det internationale Kulturpanel er et overordnet forpligtende samarbejdsforum bestående af Kulturministeriet, Udenrigsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet samt de centrale aktører indenfor Danmarks kulturudveksling med ulandet.

Det Internationale Kulturpanel skal bidrage til at forbedre koordination af Danmarks kulturudveksling med udlandet og samarbejdet blandt centrale aktører. Endvidere skal der gennem panelet ske større koordination af formidling af den danske kulturudveksling med udlandet, f.eks. Ved at fremme det brede perspektiv på kulturudvekslingens fire formål.

Hent Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2014-2016 (pdf)