Gå til indhold

Kultur og erhverv

Samarbejde mellem kultur og erhverv er en unik mulighed for at skabe bedre rammer for det danske kulturliv. Ligesom kulturerhvervene har en voksende betydning for samfundsøkonomien.

Kultur er en åbning ind til livsbekræftende oplevelser. Set bredt har kulturen utrolig mange muligheder, som vi skal blive bedre til at udnytte. Derfor arbejder Kulturministeriet for, at vi skal blive endnu bedre til også at drage fordel af kulturens styrker inden for erhvervsmæssige rammer.

Samtidig skal Kulturministeriet udvikle de erhvervsmæssige muligheder i kulturlivet. Kulturerhvervene som f.eks. spil, film, musik, design mv. er selvstændige vækstfaktorer, der skal sikres optimale muligheder for vækst og udvikling til glæde for hele landet.

Hent politisk aftale om styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomien i Danmark (pdf)

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO) er en offentlig, selvejende institution stiftet i 2008 af Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet i fællesskab.

CKO er derfor sat i verden for: Dels at udbrede kendskab til, hvordan erhvervslivet kan skabe øget vækst og innovation gennem oplevelsesbaseret forretningsudvikling, dels styrke kreative aktørers forretningsforståelse gennem strategiske samarbejder med det øvrige erhvervsliv.

Læs mere på cko.dk

"Reach Out" - et program for brugerinddragelse og innovation i kulturens verden 

Reach Out-programmet sætter fokus på brugerinddragelse i kulturens verden. CKO varetager programmet over en tre-årig periode for Kulturministeriet, der har afsat i alt 5 mio. kr. til Reach Out. Halvdelen af midlerne er uddelt som økonomisk støtte til projekter. Resten går til facilitering af et netværk, hvor erfaringer og ny viden udveksles ved konferencer o.lign.

Reach Out er åbent for alle, der interesserer sig for brugerinddragelse og brugerdreven innovation. Netværket holder events og konferencer, hvor den nyeste viden og erfaringer fremlægges, debatteres og videreudvikles.

Læs mere og tilmeld dig netværket

  Nyheder

  Læs de seneste nyheder om kultur og erhverv:

   RSS feed

   I forbindelse med Kulturministeriets Reach Out-program for brugerinddragelse og innovation i kulturens verden er der udgivet to inspirationskataloger.

   Links

   v%uxKv%ux6ov