Medieaftaler

På medieområdet er der tradition for at indgå flerårige politiske aftaler om rammerne for mediepolitikken.

Disse aftales mellem regeringen og et eller flere partier i Folketinget. Den seneste mediepolitiske aftale blev indgået den 9. oktober 2012 mellem alle Folketingets partier på nær Liberal Alliance og gælder for perioden 2012-2014.

Ofte kan det dog være nødvendigt at justere og tilføje emner i den indgåede medieaftale. I så fald indgås der normalt en tillægsaftale til hovedaftalen. 

Mediepolitisk aftale 2012-2014

Mediepolitisk aftale 2012-2014 (pdf)

Tillægsaftale nr. 2 til medieaftalen for 2012-2014 af 9. oktober 2012 - om anvendelse af overskydende licensmidler fra 2012 (pdf)

Tillægsaftale nr. 1 til medieaftalen for 2012-2014 af 9. oktober 2012 – om DR’s og de regionale TV 2-virksomheders adgang til at modtage sponsortilskud (pdf)

Mediepolitisk aftale 2011-2014

Mediepolitisk aftale for 2011-2014 (pdf)

Tillægsaftale til medieaftalen for 2011-2014 om yderligere licensmidler til de regionale TV 2-virksomheder (pdf)

Tillægsaftale til mediaftalen for 2011-2014 om valg af programprofil for den fjerde landsdækkende FM-radiokanal

Mediepolitisk aftale 2007-2010

Mediepolitisk aftale 2007-2010 (pdf)

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. (pdf)

Tillægsaftale til Medieaftalen for 2007-2010 om omstruktureringsplan for TV 2/Danmark og nye DR-initiativer mv. (pdf)

Tillægsaftale til Medieaftalen for 2007-2010 om model for abonnementsbetaling for TV 2 (pdf)

Model for abonnementsbetaling for TV 2 (pdf)

Beslutningspapir - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. (pdf)

Papir om ændringer i forhold til beslutningspapir af 11. juni 2007 om retningslinier for udbud af digitalt tv mv. (pdf)

Mediepolitisk aftale 2002-2006

Mediepolitisk aftale 2002-2006 (pdf)