Radio

Radio i Danmark udsendes på samme måde som tv på en række forskellige platforme.

Det er i Danmark muligt at modtage radio via det jordbaserede sendenet (FM og DAB), via kabel, via satellit og via internettet. Muligheden for at modtage radio på forskellige platforme betyder, at man som lytter skal være opmærksom på, om man har det korrekte udstyr til modtagelsen. Den mest udbredte teknologi til radio er FM-radio (analog radio), som udsendes via jordbaserede sendenet, og som har været anvendt i Danmark siden 1950’erne.

DAB-radio

I Danmark udsendes der også digital radio via jordbaserede sendere med DAB-teknologien. Danmark har tre digitale DAB-sendemuligheder til rådighed. I det første DAB-sendenet (blok 1) sender DR, mens en række kommercielle aktører og den nye FM4-tilladelseshaver sender i det andet DAB-sendenet (blok 2). Det tredje DAB-sendenet (blok 3) er endnu ikke opbygget.

FM- og DAB-signalerne kan modtages i hele Danmark med en udendørs antenne, og i størstedelen af landet er det ligeledes muligt at modtage signalerne med en indendørs antenne.

Digital radiostrategi

Kulturstyrelsen har udarbejdet et oplæg om en digital radiostrategi for Danmark med henblik på politisk beslutning om fremtidens radiolandskab, blandt andet spørgsmål om overgang fra DAB til DAB+ (en mere effektiv standard, der tillader yderligere sendemuligheder på det nuværende antal sendenet), udbygningen af det tredje DAB-sendenet og eventuel slukning af FM-signalerne.

Læs mere om arbejdet med en digital radiostrategi på Kulturstyrelsens hjemmeside

Radio- og tv-nævnet

Udgangspunktet for udøvelse af radio- og fjernsynsvirksomhed i Danmark er, at det kræver tilladelse eller registrering hos den relevante myndighed, det vil sige Radio- og tv-nævnet.

Læs mere om nævnet på Kulturstyrelsens hjemmeside

Læs mere om registreringspligtige radiovirksomheder på Kulturstyrelsens hjemmeside

Internetradio er en født digital radioform og er ikke omfattet af Kulturministeriets regulering.