Gå til indhold

Ophavsret

Balancen mellem eneret og udbredelse

Den ophavsretlige regulering har to sider.

Den ene side er, at ophavsmænds og andres ophavsrettigheder ønskes tilgodeset. Det er i samfundets interesse at have et sæt regler, der sikrer rettighedshaverne vederlag for deres indsats, fordi dette er rimeligt og på afgørende vis giver de kreative kræfter tilskyndelse til ny produktion og ny udbredelse af værker.

Den anden side er, at der også er hensyn at tage til brugerne. Det er også i samfundets interesse, at eneretten ikke vanskeliggør eller umuliggør enhver disposition fra anden side over én gang skabte og udbredte værker. Derfor må man i ophavsretten søge at indkredse de tilfælde, hvor andre uden nævneværdig skade for rettighedshaverne på forskellig måde frit bør kunne tilegne sig eller nyttiggøre frugten af deres arbejde og, for så vidt dette ikke er tilfældet, anvise løsningsmuligheder med hensyn til den praktiske rettighedsklarering.

Lovgivningen om ophavsret skal således i lyset af den til enhver tid pågående tekniske udvikling søge at finde balancen mellem eneretten og undtagelserne fra denne.

Kulturministeriets opgave er at bidrage til at få ophavsretten til at fungere bedst muligt i praksis. Det sker med udgangspunkt i en nordisk retsenhed og inden for rammerne af EU-direktiver og internationale konventioner på området.

Infokiosk.dk

På infokiosken.dk kan du læse mere om regler for ophavsret. Infokiosken er et initiativ, Kulturministeriet har taget, med det formål at øge kendskabet til og udbrede forståelsen for de ophavsretlige regler.

Læs mere om ophavsret på infokiosk.dk

  Nyheder

  Læs de seneste nyheder om ophavsret:

   RSS feed

   Kulturministeriets information om de ophavsretslige regler.

   Dokumenter

   Kulturministeriets godkendelser vedrørende forvaltning af ophavsrettigheder iht. Aftalelicenser offentliggøres på hjemmesiden.

   Se godkendelserne her

   Fakta

   Yderligere information om ophavsret:

   Baggrund

   Lovgivning

   Publikationer

   v%uxKv%ux6ov