Organisation og institutioner

Kulturministeriet består af Kulturministeriets departement, to styrelser og ca. 30 statsinstitutioner.

Kulturministeriets koncern, organisationsdiagram

Kulturministeriets departement

Kulturministeriets væsentligste opgaver består i ministerrådgivning og lovgivningsmæssige initiativer samt styringsmæssige opgaver i forhold til bl.a. de statslige, statsanerkendte og tilskudsmodtagende kulturinstitutioner.

Læs mere om Kulturministeriets departement

Hent liste over statsinstitutioner under Kulturministeriet

Kulturstyrelsen

Kulturstyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet og er etableret 1/1 2012. Styrelsen er en fusion af tre tidligere styrelser; Kunststyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og Styrelsen for Bibliotek og Medier. 

Kulturstyrelsen består af 11 faglige enheder, et direktonssekretariat, en ressourceenhed samt Koncern HR. 

De 11 faglige enheder er:

 • Museer
 • Bygningsbevaring og Plan
 • Akitektur, Design og Kunsthåndværk
 • Fortidsminder
 • Digitalisering
 • Danskernes Digitale Bbliotek
 • Medier
 • Biblioteker
 • Litteratur
 • Billedkunst
 • Musik og Scenekunst

Kulturstyrelsens vision er at: 

 • styrke samspillet mellem kunst, kulturarv, biblioteker og medier
 • styrke koordineringen af den statslige og kommunale indsats på kulturområdet
 • fremme udvikling og udnyttelse af den øgede digitalisering i kultur- og medielandskabet
 • udvikle nye tilbud og formidlingsformer til borgerne
 • styrke det internationale kultursamarbejde inden for alle fagområder
 • øge samarbejdet med bl.a. uddannelse, undervisning, forskning, miljø og natur samt erhvervsudvikling, herunder arkitektur og turisme.

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme har til hovedformål at sikre drift og vedligeholdelse af en række af statens slotte, haver og øvrige kulturejendomme samt optimere anvendelsen heraf.

Læs mere om Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Klik og se stort organisations-diagram.