Strategi og administration

Departementets strategi udstikker en retning for udvikling af departementets arbejdsmetoder, organisering og samarbejde i perioden 2013 – 2016.

Departementets udviklingsstrategi er et handlingsorienteret værktøj for ledelse og medarbejdere og bliver suppleret af en årlig handlingsplan med delmål og specifikke bud på, hvordan vi prioriterer og arbejder med at virkeliggøre de strategiske indsatsområder.

Hent strategien for Kulturministeriets departement 2013 – 2016 (pdf)