Lovgivning - Folkeoplysning og folkehøjskoler

Folkeoplysning

Den folkeoplysende voksenundervisning, det frivillige foreningsliv, daghøjskoler og Folkeuniversitetet er reguleret i folkeoplysningsloven, som først og fremmest er en økonomisk og administrativ lov.

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

FolkeoplysningsbekendtgørelsenBEK nr. 1251 af 12/12/2011

Bekendtgørelse om folkeuniversitetetBekendtgørelse nr. 907 af 13. november 2003

Folkehøjskoler

Folkehøjskolerne er reguleret i lov om "frie kostskoler":

Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)Lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011