Infokiosk

Velkommen til Infokiosk.dk!

Infokiosken er et initiativ, Kulturministeriet har taget, med det formål at øge kendskabet til og udbrede forståelsen for de ophavsretlige regler.

Kulturministeriet modtager løbende henvendelser og spørgsmål om, hvad man må og ikke må vedrørende fx downloading fra internettet og kopiering af musik og film, ligesom vi ofte bliver stillet over for ønsker om at få ophavsret til ideer til spil, film, bøger m.v., og Kulturministeriet har derfor vurderet, at der er et behov for at øge informationsindsatsen på det ophavsretlige område.

Denne hjemmeside kan forhåbentlig give dig svar på de spørgsmål, du måtte have vedrørende ophavsret.

Indholdet af hjemmesiden vil løbende blive opdateret og udbygget, sådan at du hele tiden kan følge med i udviklingen og få kendskab til, hvad du skal være opmærksom på, når du fx surfer på internettet, kopierer film og musik fra fjernsyn og radio, køber eller låner musik, film og bøger m.v.

Udarbejdelsen af tekster til brug for hjemmesiden og i fremtidige brochurer m.v. finder i vidt omfang sted i samarbejde med repræsentanter for rettighedshaverne og forbrugerorganisationer.

Hvad kan Kulturministeriet udtale sig om, når det gælder ophavsretsreglerne?

Kulturministeriet modtager dagligt mange spørgsmål om ophavsret.

Kulturministeriet har stor forståelse for, at man som borger gerne vil have et konkret svar eller konkret rådgivning, men det er desværre ikke altid muligt.

Her er nogle eksempler på, hvad ministeriet kan udtale sig om, og hvad ministeriet ikke kan udtale sig om: 

Kulturministeriet kan:

Svare på spørgsmål om indholdet af bestemmelserne i ophavsretsloven. Udtale sig om forhold, der klart fremgår af loven, forarbejderne eller af domstolenes praksis på området. Udtale sig generelt om, hvilke typer af værker der efter gældende ret kan være beskyttet. 

Kulturministeriet kan IKKE:

Optræde som rådgiver i konkrete sager. Udtale sig om den nærmere forståelse af regler i ophavsretsloven, der er åbne for fortolkning, fx hvad der er god skik mht. citater i en konkret sag, jf. ophavretslovens § 22. Vurdere konkrete forhold, fx om et specifikt værk er beskyttet efter ophavsretsloven eller ej. Udtale sig om retstilstanden i andre lande. Udtale sig om lovgivningen på andre ministeriers ressortområder. Fremkomme med omfattende udredninger om gældenderet som svar på konkrete henvendelser.