Kulturministeriets departement

Kulturministeriets departement består af en direktion, et ledelsessekretariat, et servicecenter og tre fagenheder: Koncern Økonomi, Kunst og Kultur samt Medier og Idræt.

Departementets organisering - internt organisationsdiagram

Minister og direktionen:

Kontakt ministeren

Kontakt direktionen

Ledelsessekretariatet: 

Servicerer ministeren og direktion og varetager pressearbejde og kommunikationsopgaver i Kulturministeriets koncern.

Kontakt Ledelesessekretariatet

Kunst og Kultur: 

Varetager områderne forskning, den skabende kunst, kulturbevaring, sprog, kunstneriske uddannelser, folkeoplysning, folkehøjskoler, international kultursamarbejde og kommunesamarbejde.

Kontakt Kunst og Kultur

Medier og Idræt:

Varetager ophavsret og medierne radio, tv og dagbladstøtte, idræt i i form af bredde- og eliteidræt, antidoping samt ophavsret.

Kontakt Medier og Idræt  

Koncern Økonomi:

Varetager styringen af Kulturministeriets bevillinger m.v. samt budget- og regnskabsopgaver for departementet, Kulturstyrelsen og 5 små statsinstitutioner.

Kontakt Koncern Økonomi

Servicecentret: 

Intern service og indkøb.

Kontakt Servicecentret

Klik og se stort organisations-diagram.