Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Som led i regeringsdannelsen den 3. oktober 2011 skiftede Slots- og Ejendomsstyrelsens opgaver ressort. Kontorlokaler skulle til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og slotte og haver til Kulturministeriet. I den forbindelse er en ny styrelse i Kulturministeriet blevet etableret under navnet Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE). I spidsen for styrelsen står Anders V. Møller, tidligere økonomidirektør i Slots- og Ejendomsstyrelsen.

SLKE har til hovedformål at sikre drift og vedligeholdelse af en række af statens slotte, haver og øvrige kulturejendomme samt optimere anvendelsen heraf. Derudover skal styrelsen udvikle og standardisere drift og vedligeholdelse af øvrige kulturejendomme på Kulturministeriets område. Samlingen af opgaverne skal sikre en effektiv drift af Kulturministeriets ejendomme og dermed skabe bedre muligheder for, at kulturinstitutionerne kan koncentrere kræfterne om løsningen af kerneopgaverne.

Formålet er desuden at opnå stordriftsgevinster og effektivisering gennem nye metoder og via større volumen i rekvirering af ydelser og materialer på bygningsområdet.

SLKE vil have systematisk fokus på flere eksterne indtægter på kulturområdet, fx ved øget anvendelse af kulturejendomme via udviklingsprojekter finansieret ved sponsorater og partnerskaber.

 Læs mere om Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme på styrelsens hjemmeside slke.dk

Adresse: H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V


Tlf. nr.: 33 95 42 00